Okulum İstanbul Modern'de Projesine Katkı

Sanatsever bir gelecek nesil için desteklerinizi bekliyoruz. Sanata duyarlı ve yaratıcı nesiller yetiştirmek için daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefleyen “Okulum İstanbul Modern’de” aynı zamanda özel günler için farklı bir hediye alternatifi sunuyor. Kendiniz ya da sevdikleriniz adına İstanbul Modern’e katkıda bulunarak, isme özel hazırlanacak sertifikalarla hem anlamlı bir armağan hem de çocuklarla sanat dolu bir gelecek hediye etmek mümkün.

Lütfen eğitime katkı yapmak için aşağıdaki formu eksiksiz doldurun.

 • EĞİTİME KATKI SERTİFİKASI

 • Tip: (*)

  Okulum İstanbul Modern'de Projesine Katkı

  Okulum İstanbul Modern'de Projesine Katkı
 • Çocuk Sayısı: (*)
  1 çocuk: 150 TL (Toplam: 1500 TL)
 • Sertifika: (*)

 • KATKI VEREN KİŞİNİN

 • Adı Soyadı: (*)
 • Telefon: (*)
 • E-posta: (*)
 • Adres: (*)
 • FATURA BİLGİLERİ

 • Fatura Tipi: (*)

 • İşyeri Ünvanı: (*)
 • Vergi Dairesi: (*)
 • Vergi No: (*)
 • Adı Soyadı: (*)
 • TC Kimlik No: (*)
 • Telefon: (*)
 • E-posta: (*)
 • Adres: (*)
 • ÖDEME TUTARI

 • Tutar:
 • ÖDEME ŞEKLİ

 • Ödeme Şekli: (*)
 • Güvenlik Kodu: (*)
 • OKULUM İSTANBUL MODERN’DE PROJESİ
  DESTEK VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA EĞİTİM HAKKI SATIŞINA İLİŞKİN
  ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

  1. Taraflar

   PROJE SAHİBİ:
   Ünvanı: İstanbul Modern Sanat Vakfı İstanbul Modern Sanat Müzesi İktisadi İşletmesi
   Adres: Kılıç Ali Paşa Mahallesi, Tophane İskele Caddesi, No:1/1 34433 Beyoğlu-İstanbul
   Telefon : 0212 334 73 00
   Faks: 0212 243 43 19
   E-posta: info@istanbulmodern.org / okulum@istanbulmodern.org
   Websitesi: www.istanbulmodern.org
   KEP Adresi: istanbulmodern@hs02.kep.tr
   MERSİS Numarası 5223775848249860

   DESTEKÇİ / ALICI BİLGİLERİ:
   Adı Soyadı:
   Adres:
   Telefon:
   E-posta:

  2. Sözleşme Konusu Mal/Hizmetin Temel Nitelikleri

   Sözleşme konusu hizmet İstanbul Modern tarafından başlatılan ve okulların İstanbul Modern’i ziyaret ederek öğrencilerin müzede sanat eğitimi etkinliklerinden yararlanmalarına olanak tanıya “Okulum İstanbul Modern’de Projesi”ne çocukların katılması için www.istanbulmodern.org web sitesi üzerinden elektronik ortamda alınabilen ve Sözleşmede belirtilen sayıda çocuk yararına kullandırılacak eğitim haklarından ibarettir.  

   Sözleşme uyarınca satın alınan eğitim hakları sadece İstanbul Modern tarafından Proje kapsamında çocuklara ücretsiz sanat eğitimi verilmesi için kullanılır. Ücretsiz eğitim verilecek çocukların seçimi, eğitim tarihleri, eğitim süreleri vb. hususlar İstanbul Modern tarafından kararlaştırılır.

   Satın alınan eğitim hakları, tek bir eğitim organizasyonunda veya dönemde kullandırılabileceği gibi, birden fazla eğitim organizasyonunda veya döneminde de ayrı ayrı kullandırılabilir.  

  3. Hizmetin Tüm Vergiler Dahil Toplam Fiyatı ile Teslimat ve Ek Masraflara İlişkin Bilgi

   Destekçi, Destekçi’nin ödeme yükümlülüğü altına girdiği tüm vergiler dahil destek miktarı, destek ödemesi karşılığında satın alınan eğitim hakları kapsamında ücretsiz eğitim alacak çocuk sayısı aşağıda belirtildiği gibidir:

   Destek ve Eğitim Satış Bedeli (KDV Dahil)  
   Satın Alınan Eğitim Hakkı Sayısı
   Ödeme Şekli Kredi Kartı / tek çekim
   Fatura Bilgileri

   Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

   Ödeme, Destekçi tarafından elektronik ortamda bilgileri verilen banka/kredi kartından tek seferde tahsil edilmek sureti ile yapılır. Bankalara ait kredi/banka kartları merkezinden ödeme için onay alınamaması halinde işbu Sözleşme hiç kurulmamış addedilecektir.

   İstanbul Modern destek ve eğitim satışı ödemesini aldığını, Web Sitesi üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması, faks gibi araçlardan en az biriyle gecikmeksizin Destekçi’ye bildirecektir.

  4. Sertifikanın Düzenlenmesi ve Teslimatı

   İstanbul Modern, destek ve eğitim satış ödemesini almasını müteakip en kısa sürede, Destekçi’ye veya destek ödemesi ve eğitim siparişi anında Destekçi tarafından bildirilen üçüncü kişi adına özel düzenlenen ve destek ödemesi kapsamında eğitim alacak çocuk sayısının da yazılı olduğu destek ve teşekkür sertifikasını Destekçinin sipariş anındaki seçimi doğrultusunda elektronik posta veya posta yolu ile teslim edecektir.

  5. Cayma Hakkı

   Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15(g) uyarınca, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması öngörülen eğitim faaliyetlerini içeren işbu Sözleşme’nin cayma hakkının istisnaları arasında olmasından sebeple, Destekçi’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

  6. Sözleşme Süresi

   İşbu Sözleşme Destekçi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve destek kapsamında satın alınan eğitim haklarının tamamının İstanbul Modern tarafından Proje kapsamındaki çocuklara kullandırılmasıyla sona erer.

  7. Genel Hükümler

   1. Web sitesinde kullanıcı kaydı yapılırken ve/veya web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş oluşturulurken Destekçi tarafından belirtilen ad, soyad, ünvan, adres ve iletişim bilgileri ve benzeri bilgiler işbu Sözleşme'ye ilişkin Destekçi bilgileri olarak esas alınacaktır. Tüm bilgilerin doğruluğundan ve geçerliliğinden münhasıran Destekçi sorumludur.
   2. Destekçi, Sözleşme konusu eğitim hakkı siparişine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder.
   3. Destekçi, www.istanbulmodern.org Kullanım ve Gizlilik kurallarını okuduğunu ve kabul ettiğini, söz konusu belgelerin tüm içerikleri ile beraber işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
   4. İşbu Sözleşmenin Destekçi tarafından onaylanıp kurulmasından sonra Destekçi’ye elektronik posta ile gönderildiğinden Destekçi tarafından saklanıp buradan erişilebilecek, aynı zamanda İstanbul Modern üç yıl süre ile işbu sözleşmeyi saklayacaktır.
   5. Destekçi, www.istanbulmodern.org adresinde yayınlanmakta olan “Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme /Aydınlatma Belgesi”nde düzenlenen kişisel verilere ilişkin gizlilik kuralları ve diğer yasal hususlara ve kişisel veri sahibi olarak haklarına ilişkin bilgilendirilmiş olduğunu ve kişisel verilere ilişkin bu düzenlemelere açık rıza bildirdiğini beyan eder.
   6. Destekçi, İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık için İstanbul Modern’e ait kayıtlar (resmi defter ve ticari kayırları, veritabanı ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları) delil niteliği taşıdığını ve bu madde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi kapsamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.
  8. Kanuni Başvuru Yolları ve Yetkili Yargı Mercileri

   Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, görevlidir. Destekçi, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse İstanbul Modern’in yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri'ne başvurma hakkına sahiptir.

  Proje Sahibi: İstanbul Modern Sanat Vakfı İstanbul Modern Sanat Müzesi İktisadi İşletmesi

  Destekçi / Eğitim Satın Alan:

  Onay Tarihi: 20 Haziran 2024

  OKULUM İSTANBUL MODERN’DE PROJESİ
  DESTEK VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA EĞİTİM HAKKI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

   PROJE SAHİBİ:
   Ünvanı: İstanbul Modern Sanat Vakfı İstanbul Modern Sanat Müzesi İktisadi İşletmesi
   Adres: Kılıç Ali Paşa Mahallesi, Tophane İskele Caddesi, No:1/1 34433 Beyoğlu-İstanbul
   Telefon : 0212 334 73 00
   Faks: 0212 243 43 19
   E-posta: info@istanbulmodern.org / okulum@istanbulmodern.org
   Websitesi: www.istanbulmodern.org
   KEP Adresi: istanbulmodern@hs02.kep.tr
   MERSİS Numarası 5223775848249860

   DESTEKÇİ / ALICI BİLGİLERİ:
   Adı Soyadı:
   Adres:
   Telefon:
   E-posta:

  2. Sözleşmenin Konusu

   İş bu Sözleşmenin konusu hizmet İstanbul Modern tarafından başlatılan ve “Okulum İstanbul Modern’de Projesi”ne aşağıda miktarı belirtilen destek ve eğitim hakkı satış ödemesi ile çocukların sanat eğitimine katkıda bulunmak amacıyla üçüncü kişi yararına eğitim hakkı satın alan Destekçi/Alıcı ile Proje sahibi İstanbul Modern’in karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

  3. Tanımlar

   İşbu Sözleşme kapsamında;

   Proje: İstanbul Modern tarafından başlatılan, İstanbul Modern’in okullarla koordinasyon halinde okulların İstanbul Modern’i ziyaret ederek öğrencilerin atölye çalışmalarına katılabildikleri “Okulum İstanbul Modern’de Projesi” öğrencilerin müzenin sergi alanlarını, gezerek sanatçı çalışmalarını incelemelerini amaçlamaktadır.

   Eğitim: Proje kapsamında çocukların sanat ve müze konusunda bilgi ve deneyimlerini arttırmak, atölye çalışmalarına katılmak ve sanatsever bir nesil yetiştirmeye katkı sağlamak amacıyla yapılan sanat eğitimi projesini,

   İstanbul Modern / Proje Sahibi: İstanbul Modern Sanat Vakfı İstanbul Modern Sanat Müzesi İktisadi İşletmesi’ni,

   Web sitesi: İstanbul Modern'in tüm yasal haklarına sahip olduğu, www.istanbulmodern.org URL adresinden ulaşılabilen web sitesi,

   Destekçi: İşbu Sözleşme’de belirtilen koşul ve şartlar dahilinde Proje’ye aşağıda belirtilen miktarda ödemede bulunarak eğitim hakkı satın alan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

   Destek: Ücretsiz eğitim verilecek her bir çocuk başına 150 TL olmak üzere, minimum 10 çocuğa ücretsiz eğitim imkanı sağlamak amacıyla, miktarı en az 1500 TL ve çocuk başına 150’ar TL olarak arttırılabilen destek ve eğitim hakkı satış ödemesini,

   Sertifika: İstanbul Modern tarafından Destekçi’ye veya hediye edilmek istenmesi halinde Destek ödemesi ve eğitim siparişi anında Destekçi tarafından bildirilen üçüncü kişiye, elektronik ortamda veya fiziken teslim edilmek üzere isme özel düzenlenen ve eğitimine katkı sağlanan çocuk sayısının da belirtildiği destek ve teşekkür sertifikasını,
   ifade eder.

  4. Destek ve Eğitim Hakkı Satış Bedeli ve Ödeme

   Destekçi, Destekçi’nin ödeme yükümlülüğü altına girdiği tüm vergiler dahil destek miktarı, destek ödemesi karşılığında satın alınan eğitim hakları kapsamında ücretsiz eğitim alacak çocuk sayısı aşağıda belirtildiği gibidir:

   Destek ve Eğitim Satış Bedeli (KDV Dahil)  
   Satın Alınan Eğitim Hakkı Sayısı
   Ödeme Şekli Kredi Kartı / tek çekim
   Fatura Bilgileri

   Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

   Ödeme, Destekçi tarafından elektronik ortamda bilgileri verilen banka/kredi kartından tek seferde tahsil edilmek sureti ile yapılır. Bankalara ait kredi/banka kartları merkezinden ödeme için onay alınamaması halinde işbu Sözleşme hiç kurulmamış addedilecektir.

   İstanbul Modern destek ve eğitim satışı ödemesini aldığını, Web Sitesi üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması, faks gibi araçlardan en az biriyle gecikmeksizin Destekçi’ye bildirecektir.

  5. Satın Alınan Eğitim Haklarına İlişkin Esaslar

   Sözleşme uyarınca satın alınan eğitim hakları sadece İstanbul Modern tarafından Proje kapsamında çocuklara İstanbul Modern müze ücretsiz sanat eğitimi verilmesi için kullanılır. Ücretsiz eğitim verilecek çocukların belirlenmesi, eğitim tarihleri, eğitim süreleri vb. hususlar İstanbul Modern tarafından kararlaştırılır.

   Satın alınan eğitim hakları, tek bir eğitim organizasyonunda veya dönemde kullandırılabileceği gibi, birden fazla eğitim organizasyonunda veya döneminde de ayrı ayrı kullandırılabilir.   

  6. Sertifikanın Düzenlenmesi ve Teslimatı

   İstanbul Modern, destek ve eğitim satış ödemesini almasını müteakip en kısa sürede, Destekçi’ye veya destek ödemesi ve eğitim siparişi anında Destekçi tarafından bildirilen üçüncü kişi adına özel düzenlenen ve destek ödemesi kapsamında eğitim alacak çocuk sayısının da yazılı olduğu destek ve teşekkür sertifikasını Destekçinin sipariş anındaki seçimi doğrultusunda elektronik posta veya posta yolu ile teslim edecektir.

  7. Cayma Hakkı

   Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15(g) uyarınca, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması öngörülen eğitim faaliyetlerini içeren işbu Sözleşme’nin cayma hakkının istisnaları arasında olmasından sebeple, Destekçi’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

  8. Sözleşme Süresi

   İşbu Sözleşme Destekçi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğü girer ve destek kapsamında satın alınan eğitim haklarının tamamının İstanbul Modern tarafından Proje kapsamındaki çocuklara kullandırılmasıyla sona erer.

  9. Genel Hükümler

   1. Web sitesinde kullanıcı kaydı yapılırken ve/veya web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş oluşturulurken Destekçi tarafından belirtilen ad, soyad, ünvan, adres ve iletişim bilgileri ve benzeri bilgiler işbu Sözleşme'ye ilişkin Destekçi bilgileri olarak esas alınacaktır. Tüm bilgilerin doğruluğundan ve geçerliliğinden münhasıran Destekçi sorumludur.
   2. Destekçi, Sözleşme konusu eğitim hakkı siparişine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder.
   3. Destekçi, www.istanbulmodern.org Kullanım ve Gizlilik kurallarını okuduğunu ve kabul ettiğini, söz konusu belgelerin tüm içerikleri ile beraber işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
   4. İşbu Sözleşmenin Destekçi tarafından onaylanıp kurulmasından sonra Destekçi’ye elektronik posta ile gönderildiğinden Destekçi tarafından saklanıp buradan erişilebilecek, aynı zamanda İstanbul Modern üç yıl süre ile işbu sözleşmeyi saklayacaktır.
   5. Destekçi, www.istanbulmodern.org adresinde yayınlanmakta olan “Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme /Aydınlatma Belgesi”nde düzenlenen kişisel verilere ilişkin gizlilik kuralları ve diğer yasal hususlara ve kişisel veri sahibi olarak haklarına ilişkin bilgilendirilmiş olduğunu ve  kişisel verilere ilişkin bu düzenlemelere açık rıza bildirdiğini beyan eder.
   6. Destekçi, İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık için İstanbul Modern’e ait kayıtlar (resmi defter ve ticari kayırları, veritabanı ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları) delil niteliği taşıdığını ve bu madde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi kapsamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

  10. Kanuni Başvuru Yolları ve Yetkili Yargı Mercileri

   Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, görevlidir. Destekçi, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse İstanbul Modern’in yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri'ne başvurma hakkına sahiptir.

  İşbu Sözleşme Destekçi tarafından aşağıda belirtilen onay tarihinde onaylanmış ve Sözleşme’nin tüm maddeleri Destekçi tarafından kabul edilmiştir. 

  Proje Sahibi: İstanbul Modern Sanat Vakfı İstanbul Modern Sanat Müzesi İktisadi İşletmesi

  Destekçi / Eğitim Satın Alan:

  Onay Tarihi: 20 Haziran 2024

  WEB SİTESİ GİZLİLİK VE KULLANIM  KOŞULLARI

  Site ziyaretçisi veya kayıtlı kullanıcısı,  www.istanbulmodern.org’u ziyaret ederek veya gerekli bilgileri tamamlamak sureti ile kayıtlı kullanıcı olarak, bu web sitesinin kullanılmasına ilişkin kullanım ve gizlilik koşullarını  açıkça kabul etmiş sayılır.

  Tanımlar

  “İstanbul Modern” : İstanbul Modern Sanat Vakfı İstanbul Modern Sanat Müzesi İktisadi İşletmesi’ni,

  “Site” : www.istanbulmodern.org çevrimiçi sitesi ve kapsamındaki tüm sayfaları,

  “Ziyaretçi” : www.istanbulmodern.org’u ziyaret eden kişiyi,

  “Hizmet”: Ziyaretçinin/Kayıtlı Kullanıcının www.istanbulmodern.org üzerinden gerçekleştirdiği işlemleri,

  “Kayıtlı Kullanıcı” : www.istanbulmodern.org  web sitesine kullanıcı girişi olan ve/veya e-bülten vb uygulamalar için site üzerinden kayıt yapan ziyaretçileri,
  ifade eder.

  Site Gizlilik ve Kullanım Koşulları

  Ziyaretçi/Kayıtlı Kullanıcı, Siteyi kullanırken yasal hükümlere, kurallara ve düzenlemelere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Ziyaretçi/Kayıtlı Kullanıcı’yı bağlayacaktır.

  www.istanbulmodern.org ’un sitesi ziyaret edildiğinde, ziyarete ait kişisel olmayan bilgiler toplanıp kaydedilebilir. Ziyaret saati ve uzunluğu, görüntülenen sayfalar, sayfalardan alınan bilgiler, aktarılan bayt miktarı, siteden çıkış yapılan sayfa gibi veriler sitede sunulan hizmetin iyileştirilmesi için gerekli istatistiki analizlerin yapılması için kullanılabilir.

  Site, tüm Ziyaretçilerin kullanımına açık olmakla birlikte, sadece Kayıtlı Kullanıcıların izlemesine ve katılımına açık bazı bölümler de içermektedir. Bu bölümlerin kullanılabilmesi için Kayıtlı Kullanıcı girişi yapılması gerekmektedir. Kayıtlı Kullanıcı girişi sırasında toplanacak kişisel bilgiler aşağıdakileri içerebilir: ad, soyad, unvan, şirket/organizasyon adı, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları ve açık posta adresi gibi iletişim bilgileri, oturum açma ve teknik bilgiler gibi web sitesinin kullanımını özelleştirmek ve kolaylaştırmak için yararlanılacak bilgiler; ürünler ve hizmetler hakkında ve siparişlerle ilgili sorular ve gereksinimlere en uygun ürünlerin ve hizmetlerin belirlenmesine yardımcı olacak bilgiler; olay kayıt bilgileri ve web sitesi ile ve genel olarak ürünler ve hizmetler hakkında sağlanan geri bildirimler.  Bu bilgilerin verilmemesi halinde, Kayıtlı Kullanıcı girişi yapılmasını gerektiren veya yukarıdaki sair bilgilerin verilmesini gerektiren hizmet/hizmetler sağlanamayabilir veya işlem yapılamayabilir.

  Kayıtlı Kullanıcı kimliğiyle giriş yapıldığında, ürünler ve hizmetlere olası ilgiyi belirlemek üzere bu bilgiler Kayıtlı Kullanıcı kimliği ile ilişkilendirilebilir. Internet Protokolü (IP) adresi, tarayıcı türü, yetenekleri ve dili, işletim sistemi, siteye erişim tarihi ve saati, siteye hangi web sitesinden erişildiği gibi tarayıcının ziyaret edilen her web sitesine gönderdiği bazı standart bilgiler de toplanabilmektedir. İstanbul Modern ve üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları, sitenin nasıl kullandığın hakkında bilgi toplamak için “çerez” denilen standart bir teknolojiyi kullanabilir. Çerezler bilgisayarınızda kalır ve sitemizin bilinen ziyaretçisi olarak bilgisayarın tarayıcısını tanımasına yardım eder. Örneğin Kayıtlı Kullanıcı hesabına girildiğinde kullanıcı adı ve şifreyi kaydetmek için çerezler kullanılabilecektir. Böylece aynı bilgisayardan bir sonraki ziyarette, işlemi hızlandırmak ve daha basit kılmak için isim ve e-posta adresi “hatırlanabilecektir”. Zaman zaman, siteyi idare etmeye yardım eden “oturum çerezi” de kurulabilir. Oturum çerezi tarayıcı kapatıldığında sona erer ve sona erdikten sonra da Ziyaretçi/Kayıtlı Kullanıcı  hakkında herhangi bir bilgi tutmaz. Çerezlerin kullanımıyla bilgilerin toplanması istenmiyorsa tarayıcı tercihleri değiştirilmelidir. Çerezler reddedilirse, sitenin belli hizmetlerinin kullanılamayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

  Site, virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Ziyaretçi/Kayıtlı Kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Ziyaretçi/Kayıtlı Kullanıcı siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

  İstanbul Modern, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez veya sitede sunduğu hizmetler kapsamında  Ziyaretçilere/Kayıtlı Kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir taahhütte bulunmaz. İstanbul Modern, sitede virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmez. İstanbul Modern sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

  Kişisel Bilgiler

  www.istanbulmodern.org‘a Kayıtlı Kullanıcı girişi yaparken Ziyaretçi’den istenen kişisel bilgiler,  İstanbul Modern destekçileri ya da sponsorları dışında başka hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmayacak; kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik haber ve etkinlikler sunmak, onları İstanbul Modern etkinlikleri, sergileri, hizmetleri, restoran, mağaza, sinema vb bölümleri veya ürünlerine ilişkin olarak ve sitedeki yeniliklerden haberdar etmek için kullanılacaktır. Kayıtlı Kullanıcı, İstanbul Modern, destekleyicileri veya sponsorları tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Kayıtlı Kullanıcı, aksini bildirmediği sürece İstanbul Modern ve İstanbul Modern destekçileri ya da sponsorlarının kendisi ile  internet, e-posta, e-bülten, telefon, SMS  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kayıtlı Kullanıcı veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini İstanbul Modern’e yazılı olarak iletebilir. Kayıtlı Kullanıcı,  bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde ve istediğinde, sitedeki bilgilerini güncelleyebilir.

  Kayıtlı Kullanıcı bilgilerinin doğruluğunu, başkasına ait bilgiler barındırmadığını ve İstanbul Modern’i yanıltıcı tarzda bilgi vermediğini kabul beyan ve taahhüt eder; aksi takdirde tüm sorumluluk kendisine aittir.

  Değişiklik Hakları

  İstanbul Modern, değişen koşullara göre, kullanım koşulları ve gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu eklemeler, değişiklikler, düzenlemeler, ya da iptaller ilan edilir edilmez www.istanbulmodern.org’da yayınlanacaktır. Ziyaretçi, www.istanbulmodern.org sayfalarını kullanmaya devam etmekle ya da Kayıtlı Kullanıcı hesabı açmakla ve sayfalara giriş yapmakla bütün bu değişiklikleri ve düzenlemeleri de kabul etmiş sayılır.

  Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle, yanlış güncellenmesi; revizede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü İstanbul Modern’e hiçbir nam altında herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

  İstanbul Modern, siteyi, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; siteye "blog" koyma, Ziyaretçilerin/Kayıtlı Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri, Ziyaretçiler/Kayıtlı Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir.  İstanbul Modern, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

  İstanbul Modern, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı İstanbul Modern’in Ziyaretçilere/Kayıtlı Kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Yaş Sınırlaması

  18 yaşının altında bulunan kişiler Kayıtlı Kullanıcı olamaz ve siteden alışveriş yapamaz. Bu yasağa rağmen Kayıtlı Kullanıcı olunması veya alışveriş yapılması halinde İstanbul Modern herhangi bir zarar, ziyan vb. sair taleplerden sorumlu tutulamaz.

  Bilgilerin Korunması

  İstanbul Modern, Ziyaretçiyle ilgili hiçbir kişisel bilgiyi web sitesinde barındırmaz. Saklanan bilgiler tamamen istatistiksel olup hiçbir kişisel bilgi içermez.

  Kayıtlı Kullanıcılara ait tüm kişisel bilgiler ise güvenli bir alanda saklanır. Kayıtlı Kullanıcının kredi kartı gibi kişisel bilgileri güvenli sunucu yazılımı (SSL) ile korunur.  Oturum açıldığında sitede kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinin sağlanması ve bu bilginin diğer kişilere açıklanmaması yalnızca Kayıtlı Kullanıcının sorumluluğundadır.

  Satın alma işlemlerinde, önlem olarak, kredi kartı bilgileriniz sistem üzerinde kayıt altında tutulmamaktadır.

  www.istanbulmodern.org üzerinden yapılacak işlemler için belirli bir aşamadan sonra Kayıtlı Kullanıcı girişi yapılması ve işlemlerin kişisel bilgilerle tamamlanması istenecektir. Ortak bir bilgisayar kullanılması durumunda, işlem tamamlandıktan sonra çıkış işlemi yapılması gerekmektedir. Yine Kayıtlı Kullanıcı, kullanıcı kaydı yaparken belirlediği/değiştirdiği şifreyi başka kişilerle paylaşamaz, Kayıtlı Kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Aksi durumlarda Kayıtlı Kullanıcı işlemleri ya da satın alınan hizmet üzerinde 3. kişiler tarafından yapılabilecek işlemlerden İstanbul Modern sorumlu olmayacaktır.

  Yasaların men ettiği durumlar haricinde ve kayıt esnasında belirtilmediği takdirde isim veya adres bilgileri İstanbul Modern destekçileri ya da sponsorları dışında diğer kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Üçüncü bir kişi ve kurumun Ziyaretçi/Kayıtlı Kullanıcı’nın kimliğinin ifşasını talep eden bir mahkeme kararı veya diğer bir yasal evrakla başvurması halinde, yasal yükümlülüğün yerine getirilmesini teminen bu bilgiler verilecektir.

  Tüzel kişiliğin herhangi bir nedenle değişmesi veya başka bir tüzel kişiliğe devri  halinde Kayıtlı Kullanıcılarını ve iletişim bilgilerini halefe devredilecektir.

  İstanbul Modern, kamu güvenliğinden sorumlu emniyet birimleri ve sair resmi makamlarla, yasal talepleri halinde kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını daima saklı tutar.

  Sağlanan İçerikler ve Diğer Site Linkleri

  Bu sitede diğer sitelerin linkleri bulunabilir. İstanbul Modern, bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ya da üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

  İstanbul Modern bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan sorumlu tutulamaz.

  Ziyaretçi/Kayıtlı Kullanıcı İlişkileri

  İstanbul Modern bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, duyurulan herhangi bir etkinliğin başarısızlığından, iletişim kesintisinden veya siteye sair nedenlerle ulaşılamamasından ve bilgisayar virüsü sonucu oluşan ve oluşabilecek zarar, ziyan ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Web sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararla ile ilgili tüm sorumluluk, bu sitenin Ziyaretçisine/Kayıtlı Kullanıcısına aittir.

  Fikri Mülkiyet Hakları

  İstanbul Modern, bazıları kendine, bazıları ise 3.şahıslara ait telif hakkına konu olan eser, tasarım, marka, logo, metin, fotoğraf, grafik, ses müzik dahil bilgi ve materyalleri barındırmaktadır. Tüm bu konulara ilişkin fikri mülkiyet hakları İstanbul Modern veya ilgili eser/hak sahiplerine ait olmakla, tamamı saklı tutulmaktadır.  Ziyaretçi/Kayıtlı Kullanıcı sitedeki içerik ve materyallerde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz, kısmen veya tamamen kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, satamaz, umuma iletemez;  web sitesini bireysel kullanıcı olarak ziyaret ve varsa Kayıtlı Kullanıcılık ile ilgili işlemleri yerine getirmek dışında hiçbir şekilde kullanamaz veya kullandıramaz ve yasal olmayan şekilde kullanılmasına yardım ya da aracılık edemez.  Ziyaretçi/Kayıtlı Kullanıcı aynı zamanda İstanbul Modern’in veya web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmayacağını, bu tür girişimlerin yasal mevzuata aykırılığını da kabul etmektedir.

  Ziyaretçi/Kayıtlı Kullanıcı, sitenin kullanımı ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bu uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağını kabul eder. Her türlü uyuşmazlıkta İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  Bu Şartlara ilişkin herhangi bir sorunuz olduğunda, bu soruları e-postayla info@istanbulmodern.org’a gönderebilirsiniz. E-posta iletişimlerinin güvenli olmayabileceğini unutmayınız. E-postalarda yer alan bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından görülme olasılığı bulunmaktadır. İstanbul Modern, e-postalarda aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. Bu sebeple, kredi kartı bilgileriniz ve diğer hassas bilgileri bizimle e-posta yazışmalarınızda paylaşmamalısınız.  

  Saygılarımızla,
  İstanbul Modern

  E-sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş gününde gönderilir; basılı sertifika taleplerinizde teslim süresi İstanbul için 2 iş günü, İstanbul dışı için ortalama 4 iş günüdür.
  Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
  okulum@istanbulmodern.org veya 0212 334 73 00