BURADASINIZ » ANA SAYFA » EĞİTİM

Ara Tatil Sanat Okulu

 

13-17 Kasım 2023
İstanbul Modern Sanat Müzesi ara tatilde çocuklara sanat dolu bir program sunuyor. 7–10 yaş aralığındaki çocuklar, 13–17 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen bu program kapsamında müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumluyor ve sanatsal üretimler gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarına katılıyor.

Ara Tatil Sanat Okulu atölye çalışmaları, müzenin koleksiyon sergisinde yer alan bazı sanat çalışmalarının incelenmesi ile başlıyor. Ardından atölyede sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar sanat çalışmaları üreterek programı tamamlıyor.

Ara Tatil Sanat Okulu’nda yer alan her bir atölye sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanıyor. Katılımcılar, atölyelerin birine veya hepsine, tarihleri seçerek kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, on farklı seçenek sunan atölyelerin en az beşine katılanlara Ara Tatil Sanat Okulu Katılım Belgesi veriyor! 

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır.

Detaylı bilgi için: 0212 334 73 41, 0212 334 73 26 ve egitim@istanbulmodern.org

Her atölyenin katılım bedeli: 750 TL (Dört taksitle 799 TL*)

İstanbul Modern üyeleri için her bir atölyenin katılım bedeli: 675 TL (Dört taksitle 719 TL*)

 

Bir atölye için katılım bedeli: 750 TL (Dört taksitle 799 TL*)

Beş atölye için katılım bedeli:  3.250TL (Dört taksitle 3.461 TL*)

Ücretlere KDV dahildir.

Yukarıda parantez içinde belirtilen taksitli fiyatlar, İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kredi kartları için geçerlidir.

 

SABAH ATÖLYELERİ

Mikro Formlarla Sanat

13 Kasım 2023 | Pazartesi, 10.30–12.30

Aynı anda hem bilim hem sanat yapılabilir mi? Gözlem ve deney sanata nasıl dönüşür?

Devamı...

Program, gözle göremediğimiz canlıların mikroskobik görüntüleri üzerinden bilim ve sanat arasındaki ilişkiyi keşfetmeye odaklanıyor. Atölye uygulaması, üretimlerinde bilimin farklı alanlarından yararlanan sanatçıların çalışmalarını içeren bir sunum ile başlıyor. Farklı biyolojik formların mikro kamera ile çekilen görüntülerinin ekrana yansıtılarak inceleneceği atölye çalışmasında çocuklar, gözlemledikleri doğal formlardan yola çıkarak resimler hazırlıyor. 

 

Tuvalimdeki Doğa

14 Kasım 2023 | Salı, 10.30–12.30, 16.00–18.00

Sanatçılar çevrelerini ve doğayı nasıl yorumlar? Doğal malzemeler nasıl sanata dönüşür?  Devamı...

 

Doğal malzemeler ile çalışan sanatçıların üretim süreçlerine odaklanan program, çocukları doğa ve çevremize sanat aracılığıyla bakmaya davet ediyor. Müze koleksiyonundan sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlayan atölyede, çocuklar, çim tohumu ekleyip suladıkları tuvalde farklı dokular üretmenin yöntemlerini inceliyor ve doğaya ait imgeleri kesip yapıştırarak sanat çalışmalarını tamamlıyorlar.

 

Hazır Nesne ile Heykel

15 Kasım 2023 | Çarşamba, 10.30–12.30

Heykel nasıl yapılır? Sanatçıların heykellerinde kullandıkları hazır nesneler neler olabilir?  Devamı...

Program, çağdaş sanat üretimlerinde hazır nesne kullanımına odaklanıyor. Çocuklar atölyeye heykel sanatının tarihi ve üretim türlerine dair kısa bir sunum ile başlıyor. Müze koleksiyonundaki yapıtları yorumlayan çocuklar, atölye kapsamında, kullanım amacını yitirmiş karton rulolardan küçük heykeller oluşturuyor.

 

Lirik mi, Geometrik mi?

16 Kasım 2023 | Perşembe, 10.30–12.30

Soyut resim ne demek? Lirik soyut ve Geometrik soyut resmin farkı nedir? Devamı...

Program, sanatçıların tanıdık herhangi bir nesne ya da figüre, benzetme kaygısı olmaksızın duygularını ve fikirlerini, renkler ve şekillerle aktardıkları soyut resimlere odaklanıyor. Müze koleksiyonundaki soyut yapıtları karşılaştıran çocuklar, atölyede, üretim teknikleriyle birbirinden ayrışan lirik ve geometrik soyut resim çalışmaları gerçekleştirerek programı tamamlıyor.

 

Lekeler ve Çizgiler

17 Kasım 2023 | Cuma, 10.30–12.30 

Sanatta leke nasıl kullanılır? Çizgi nasıl oluşur? Lekeler ve çizgilerle ne tür sanat çalışmaları üretilebilir?  Devamı...

Çizgi, leke ve doku gibi sanatın temel kavramlarına odaklanan program, çocukları soyut resimlerin dünyasına çağırıyor. Sanat tarihinden örnek sanat çalışmaların yorumlanması ile başlayan atölye, çocukların sulu boya tekniğiyle oluşturduğu doğaçlama lekeler ve farklı karakterlere sahip çizgilerle tasarladıkları desen çalışmalarıyla tamamlanıyor.

 

ÖĞLE ATÖLYELERİ

Fotoğrafın Hikâyesi

13 Kasım 2023 | Pazartesi, 13.30–15.30

Görüntü ne demek? Görünen ne demek? Fotoğraf ve resim arasındaki fark nedir? Devamı...

Program, fotoğraf ve resim arasındaki benzerlik ve farklılıklara odaklanıyor. Çocuklar atölyeye fotoğraf sanatı tarihinden örnekleri yorumladıkları bir sunum izleyerek başlıyor, fotografik imgelerle oluşturdukları kompozisyonları boyayarak resimlerini tamamlıyorlar. 

 

Modern Figüratif Resimler

14 Kasım 2023 | Salı, 13.30–15.30

Figür ne demek? Figüratif resim ne demek? Modern figüratif resmin özellikleri nelerdir? Devamı...

Program, çocukların figür kavramını görsel ve işitsel olarak tanımlamalarına odaklanıyor. Figüratif sanat üzerine kısa bir sunumun ardından çocuklar, müze koleksiyonundan yapıtları yorumluyor. Atölye uygulamasında, resimlerdeki imgelerden yola çıkarak siluetler oluşturup figüratif resimlerini tamamlıyorlar. 

 

Baskı Yüzler   

15 Kasım 2023 | Çarşamba, 13.30–15.30

Portre ve otoportre ne demek? Yüzümüz duygularımızı nasıl yansıtır? Devamı...

Fiziksel özelliklerimiz ve duygularımızın ifadesine odaklanan programda çocuklar, baskı tekniği ile otoportre resim türünü keşfediyor. Resim, heykel, yerleştirme ve video sanatı gibi sanatın farklı uygulama biçimlerini kullanan sanatçıların portrelerini içeren sunumun ardından müzenin koleksiyon sergisindeki yapıtları yorumluyorlar. Atölye, çocukların tasarladıkları portre kalıpları boyayıp baskı resimler oluşturmalarıyla tamamlanıyor.

 

Manzaranın Dönüşümü

16 Kasım 2023 | Perşembe, 13.30–15.30

Manzara nedir? Peyzaj nedir? Sanatçılar çevrelerini ve doğayı nasıl yorumlamışlar? Devamı...

Programda çocuklar, insanın çevresi ve doğa ile kurduğu ilişkiyi sanat tarihinden örneklerle keşfediyor.  Atölye çocukların, çağdaş sanatçıların manzara konusunu nasıl ele aldıklarını yorumladıkları koleksiyon sergisiyle başlıyor. İncelenen çağdaş sanat örneklerinden ilham alan çocuklar, atölye uygulamasını kolaj ve suluboya teknikleriyle gerçekleştirdikleri resim çalışmalarıyla tamamlıyorlar. 

 

Duvarların Resmi

17 Kasım 2023 | Cuma, 13.30–15.30

Bir şehri farklı bakış açıları ile nasıl resimleyebiliriz? Sokak duvarlarında karşımıza neler çıkar? Devamı...

Program, çocukları geçmişten bugüne sanatçıların yaşadıkları ya da gezip gördükleri yerleri nasıl resimlediklerini keşfetmeye davet ediyor. Müze koleksiyonundan yapıtları yorumlayan çocuklar, atölye uygulamasında kâğıtları buruşturarak, yırtarak ve katlayarak çağdaş sanat çalışmalarından ilhamla şehir duvarlarını anlatan kolaj resimler yapıyor.

 

Bilgi için
veya 0212 334 73 41
          0212 334 73 26